TvT-No5-ByMM from Allus Media on Vimeo.

No5

Marlies Morsink is de oprichtster van NO5 by MM in Hengelo.
Ze verteld over hoe ze haar onderneming is begonnen.